பெண்களின் மலட்டு தன்மை நீங்கி குழந்தை பாக்கியம் அடைய - ஔசதம் - owshadhamபெண்களின் மலட்டு தன்மை நீங்க

       அசோகப்பட்டை, மாதுளை மர வேரின் மீதுள்ள பட்டை மற்றும் மாதுளைப் பழத்தின் தோல் ஆகியவற்றை நன்கு பொடி செய்து வைத்து கொள்ளவும். தினமும் காலை வெறும் வயிற்றில் 2 கிராம் அளவு பாலில் கலந்து மூன்று மாதங்கள் சப்பிட விரைவில் குழந்தை பாக்கியம் பெறுவார்கள்.
அசோக மரம்


       அசோகப்பட்டை, மாதுளை மர வேரின் மீதுள்ள பட்டை மற்றும் மாதுளைப் பழத்தின் தோல் ஆகியவற்றை நன்கு பொடி செய்து வைத்து கொள்ளவும். தினமும் காலை வெறும் வயிற்றில் 2 கிராம் அளவு பாலில் கலந்து மூன்று மாதங்கள் சப்பிட விரைவில் குழந்தை பாக்கியம் பெறுவார்கள்.
மாதுளை


                   அசோகப்பட்டை, மாதுளை மர வேரின் மீதுள்ள பட்டை மற்றும் மாதுளைப் பழத்தின் தோல் ஆகியவற்றை நன்கு பொடி செய்து வைத்து கொள்ளவும். தினமும் காலை வெறும் வயிற்றில் 2 கிராம் அளவு பாலில் கலந்து மூன்று மாதங்கள் சப்பிட விரைவில் குழந்தை பாக்கியம் பெறுவார்கள்.
                     
பெண்களின் மலட்டு தன்மை நீங்கி குழந்தை பாக்கியம் அடைய - ஔசதம் - owshadham பெண்களின் மலட்டு தன்மை நீங்கி குழந்தை பாக்கியம் அடைய - ஔசதம் - owshadham Reviewed by ஔசதம் Owshadham on 2:16:00 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.