சித்தர்கள் காலப் பயணம் எப்படி செய்தனர் - siddhar kala payanam-time travel

கால பயணம் - Time Travel


இக்கால அறிவியலின் கூற்றுப்படி காலப் பயணம் செய்ய (டைம் டிரவல்) நம்மை சுற்றி மிகச் சிறிய அணு அளவிலான வோர்ம் ஹோல் துளைகள் உள்ளன என்றும் அதன் வழியே அதி பயங்கர வேகத்தில் பயணம் செய்தால் காலத்தை முன்னோக்கியோ அல்லது பின் நோக்கியோ சென்று பார்கலாம் என்று அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்து கூறுகின்றனர்.

இதற்க்கு வோர்ம் ஹோல் என்று அழைக்கப்டும் அணு அளவிலான துளையின் வழியே மனிதர்களால் நுழைய முடியாத செயல் அதற்க்கு நமது உடலை அனு அளவிற்க்கு சிறியதாக்கி, அதிவேகத்தில் பயணம் செய்து மீண்டும் அணு அளவிலான உள்ள உடலை இயல்பான நிலைக்கு மாற்றினால் மட்டுமே காலப்பயணம் செய்ய முடியும் என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால் உடலை ரப்பர் அணுவின் அளவிற்க்கு சுருக்குவதும் நீட்டுவதும் முடியாத ஒன்று. உடல் எடையை குறைக்கவே படாத பாடு படுகிறோம்.

 இத்தகைய சாகசத்தை நமது தமிழ் நாட்டு சித்தர் கோரக்கர் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே காலப் பயணம் செய்து கலியுகத்தில் இதுவரை நடந்தையும் இனி நடக்கபோவதையும் மிக துள்ளியமாக பாடல்களாக கூறியுள்ளனர். சரி கோரக்கர் சித்தர் எப்படி காலப்பயணம் செய்தார், அதற்க்கு எதை பயன்படுத்தினார் என்பது மிகவும் வியக்க தக்க விசியமே.

சித்தர்கள் காலப் பயணம் எப்படி செய்தனர்

எட்டு விதமான அட்டமா சித்திகள்

1.அணிமா
2.மகிமா
3.இலகிமா
4.கரிமா
5.பிராப்தி
6.பிராகாமியம்
7.ஈசத்துவம்
8.வசித்துவம்

எட்டு அட்டமா சித்துக்களின் விளக்கம் அறிய

காலப் பயணம் செய்ய கோரக்கர் மேற்கூறிய எட்டுவிதாமன அட்டம சித்துகளை சித்தி செய்தும், குளிகைகளை பயன்படுத்தி கலாப்பயணம் மேற்க்கொண்டுள்ளார்.

அணுவின் அளவிற்க்கு உடலை மாற்ற

அணிமா 

அணிமா என்ற அட்டமா சித்தியை பயன்படுத்தி உடலை மிகச்சிறிய அணுவின் அளவிற்க்கு மாற்றுவதாகும் இதனால் மிகச்சிறிய துளையிலும் நுழைந்து செல்ல முடியும்.

இலகிமா

இலகிமா என்ற அட்டமாசித்தி இந்த கனத்த உடலை இலகி மென்மையான காற்றை போல் உடலை மாற்றிக் கொள்வது. உடலை  காற்றின் எடைக்கு இணையாக மற்றி காற்றில் பறக்க, தக்கையை போல் மிதக்க பயன்படும் கலையாகும்.

மகிமா 

மகிமா என்ற அட்டமாசித்தி உடலை மிகச்சிறிய அளவில் இருந்தோ அல்லது சாதாரண நிலையில் இருந்தோ மிகப் பெரிய அளவில் மாற்றுவதாகும்.

எட்டு அட்டம சித்திகளில் அணிமா, இலகிமா, மகிமா ஆகிய மூன்று அட்டமா சித்துக்களை கொண்டு முதலில் அணிமா சித்தியால் உடலை அணு அளவிற்க்கு சுருக்கி துளையினுள் நுழைந்து,  ஒளியின் வேகத்தில் பயணம் செய்ய குளிகைகளை பயன்படுத்தி துளையை கடந்த பின், மகிமா என்ற அட்டமா சித்துவால் அணு அளவில் உள்ள உடலை பெரியதாக்கி  காலப் பயணம் செய்து உள்ளனர். கோரக்கர் எதிர்காலத்திற்க்கு காலப் பயணம் செய்து எதிர்காலத்தில் நடக்க இருப்பதை மிக துள்ளியமாக  கோரக்கர் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இன்று அறிவியல் அதித வளர்ச்சியடைந்து விட்டது அதனால் செவ்வாய் கிரகத்தில் தண்ணீர், நடுவாணில் ஆய்வுகூடம், அது இதுனு மார் தட்டிகொள்ளும் மேலை நாட்டவர்கள் முன் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே நம் சித்தர்கள் காலப்பயணம் செய்து முடித்துவிட்டனர் எந்த தொழில் நுட்ப கருவியும் இல்லாமல் இங்கு யாருடைய அறிவியல் அதித வளர்ச்சி என்று நீங்களே ஆய்வு செய்யுங்கள். 

நம் முன்னோர்கள் காட்டிய வழி செல்ல மறந்தோம், பாரம்பரியம் மறந்தோம், கலாச்சாரம் மறந்தோம், பண்பாடு மறந்தோம், சித்தர்கள் கூறிய மருத்துவத்தை மறந்தோம் அவர்கள் நூல்களை இழந்தோம் வெட்க்கி தலை குவிந்து நிற்க்கிறோம். எல்லாம் மாறும் என்ற தன்னம்பிக்கையுடன் இனியாவது விடியலை நோக்கி பயணிப்போம்.

Time travel in tamil, siddharkal time trval, korakar time travel details in tamil, attama sittthukal, kaala payanam, anuma, magima, ilakima, anumaa, makimaa, ilagima, first time traveler siddha, india, how to make time travel,kaalap payanam, kalap payanam, kalapayanam, kaalappayanam, kalappayanam seivathu eppadi, explanation about time travel, history of time travel, how to start time travel in tamil, how to make micro body, how to grow up human body, டைம் டிரவல் செய்வது எப்படி, சித்தர்கள் காலப்பயணம், சித்தர் டைம் டிரவல், முதல் காலப்பயணம் செய்த சித்தர், காலப் பயண கதைகள், அனுபவம், டைம் டிராவல், கால இயந்திரம், டைம் மெஷின். சார்பியல் கோட்பாடு, காலப் பயணம், கால பயணம், டைம் மெஷின், கால பயணம், காலப்பயணம் சாத்தியமா

Read more »

எட்டு அட்டமா சித்திகள் - Eddu attama siddhi in tamil

எட்டு விதமான அட்டமா சித்திகள்

1.அணிமா
2.மகிமா
3.இலகிமா
4.கரிமா
5.பிராப்தி
6.பிராகாமியம்
7.ஈசத்துவம்
8.வசித்துவம்

அணிமா என்றல் என்ன?

அணிமா என்பது உடலை மிகச்சிறிய அணுவின் அளவிற்க்கு மாற்றுவதாகும் இதனால் மிகச்சிறி துளையிலும் நுலைந்து செல்ல முடியும்.

மகிமா என்றல் என்ன?

மகிமா என்பது உடலை மிகச்சிறிய அளவில் இருந்தோ அல்லது சாதாரண நிலையில் இருந்தோ மிகப் பெரிய அளவில் மாற்றுவதாகும்

இலகிமா என்றால் என்ன?

இலகிமா என்பது இந்த கனத்த உடல் இலகி மென்மையான காற்றை போல் மாற்றிக் கொள்வது. உடலை கற்றின் எடைக்கு இணையாக மற்றி காற்றில் பறக்க, மிதக்க பயன்படும்.

கரிமா என்றால் என்ன?

கரிமா என்பது கற்று போன்ற மென்மையான உடலையோ அல்லது சாதரண உடலையோ கடிமான மிகவும் கனமான பெரிய கல் போல் எடை அதிகமான நிலைக்கு கொண்டு செல்வதாகும்.

பிராப்தி என்றால் என்ன?

எல்லா பொட்களையும் கட்டுபடுத்துதல், தன் வசமாக்கி கொளுதல் இக்கலையை அறிந்த சித்தர்கள் நினைத்ததை அனைத்தையும் அடைந்தனர்.

பிராகாமியம் என்றால் என்ன?

பிராகாமியம் என்பது கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் என்பார்கள். இக்கலையை நன்கு அறிந்த சித்தர்கள் தனது உடலான கூட்டில் இருந்து ஆன்மாவை பிரித்து மற்றவர் உடல் கூட்டில் நுழைந்து கொள்வதாகும்.

ஈசத்துவம் என்றால் என்ன?

நான்முகன் முதல் அனைத்து தேவர்களிடம் தனது அதிகாரத்தை செலுத்துவதாகும். இதனையே ஈசத்துவம் என்பார்

வசித்துவம் என்றால் என்ன?

எல்லாம் தன்வசம் செய்தல்

keywords
அட்டம சித்திகள் என்றால் என்ன, அட்டம சித்திகள் வகைகள், விளக்கம், அட்டம சித்தின் பயன்கள், எப்படி காற்றில் மிதப்பது,  எப்படி தன்வசப்படுத்துதல், எப்படி கூடு விட்டு கூடு பாய்வது, கூடுவிட்டு கூடு பாய்தல் என்றால் என்ன, சித்தர்கள் குறிப்பு, கோரக்கர் அட்டம சித்திகள், உடலை பெரிதாக்குதல், உடலை சிறிதாக்குதல், சித்தர்கள் கலைகள், 
attama siddhi enral enna, eppadi seivathu, attama siddhi vakaikal, attama siddi vilakam in tamil, attama siddhi payankal, eppadi kaatri mithappathu, ellam thanvasam paduthuthal, koodu vittu koodu paaithal goodu vittu goodu paithal, paidhal, paadhal koodu vittu koodu paaithal entral enna, siddhar kurippukal, korakar attama siddhikal, udalai surunga seithal, udalai neeta seithal. peruthakkuthal.

Read more »

அண்டம் என்றால் என்ன? - Andam endral enna?


நாம் வாழும் இந்த உலகமே அண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இந்த அண்டத்தில் (உலகத்தில்) ஐந்து பஞ்ச பூதங்களை  தன்னுள் கொண்டுள்ளது.

ஐந்து பஞ்ச பூதங்கள்

1.நீர்
2.நெருப்பு
3.காற்று
4.ஆகாயம்
5.நிலம்

 andam enral enna? andam vilakam, ulakam veru peryarkal, pancha boothangal, andam tamil meaning, andam makkal tv, andam, andam meaning, andam malayalam movie, andam in english, andam meaning in english, universe in tamil, vallalar andam vilakkam, sattai muni andam vilakam, neer, nerupu, kaatru, agayam, nilam, அண்டம் எப்படி இருக்கும், அண்டத்தில் உள்ள கோள்கள், அண்டம் விளக்கம், அண்டம் தெளிவுறை, சித்தர்கள் அண்ட விளக்கம்திருமூலர் விண் வெளி பயணம், திருமூலர் அண்டம் சுற்றி கதை, சித்தர்கள் அண்டம், சித்தர்கள் குளிகை, அண்டம், பேரண்டம், அண்டத்தி உள்ளதே பிண்டத்தில் உள்ளது, வேற்று கிரக சித்தர்கள், thiru moolar vin veli payanam, thirumoolar, thirumular, perandam, siddharkal kulikai, sittharkal kulaikai, vetru kiraga siddharkal, vertru kiraga siddharkal, nandhi nool 1000, nandi nool, thirumoolar andam perandam detail in tamil, vilakam in tamil, thirumoolar urai.
நாம் வாழு அண்டம்இந்த ஐந்து பஞ்சபூதங்களையும் அடிப்படையாக  கொண்டுதான் அண்டம் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது, இது தவிர சூரியன், சந்திரன், புதன், வியழன், செவ்வாய், சனி மற்றும் நட்ச்சதிரங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. ஒட்டுமொத்த படைப்பும்  ஐந்து மூலப்பொருட்களாக கருதப்படும் பஞ்ச பூதங்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, இவற்றில் ஒன்று குறைந்தாலோ அல்லது ஒன்று இல்லாவிட்டாலோ இவ் அண்டத்தில் உயிர்கள் தோன்றவோ, வாழவோ வழி இல்லை.

இவ் அண்டத்தில் உள்ள அனைத்து ஜீவரசிகளும் ஐந்து பஞ்ச பூதங்கள் மற்றும் கோள்களின் கட்டுப்பட்டிலே உள்ளன. ஜோதிட ரீதியாக இதனை ஆராய்ந்து பார்த்தால் கோள்கள் ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றோரு இடத்திற்க்கு மாறும் போது, அச்சமையத்தில்  ஜீவராசிகளிலும் அதற்க்கான மாற்றங்கள் ஏற்ப்படுத்தும்.

4000 ஆண்டுக்கு முன் தமிழ் சித்தர் திருமூலர் இந்த பிரபஞ்சத்தை சுற்றிவந்தார் . இப்பிரபஞ்சம் 1008 அண்டகளை கொண்டது என்று சொல்லியதுடன், அவரின் பிரபஞ்சப் பயணத்தை தனது பாடல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

 andam enral enna? andam vilakam, ulakam veru peryarkal, pancha boothangal, andam tamil meaning, andam makkal tv, andam, andam meaning, andam malayalam movie, andam in english, andam meaning in english, universe in tamil, vallalar andam vilakkam, sattai muni andam vilakam, neer, nerupu, kaatru, agayam, nilam, அண்டம் எப்படி இருக்கும், அண்டத்தில் உள்ள கோள்கள், அண்டம் விளக்கம், அண்டம் தெளிவுறை, சித்தர்கள் அண்ட விளக்கம்திருமூலர் விண் வெளி பயணம், திருமூலர் அண்டம் சுற்றி கதை, சித்தர்கள் அண்டம், சித்தர்கள் குளிகை, அண்டம், பேரண்டம், அண்டத்தி உள்ளதே பிண்டத்தில் உள்ளது, வேற்று கிரக சித்தர்கள், thiru moolar vin veli payanam, thirumoolar, thirumular, perandam, siddharkal kulikai, sittharkal kulaikai, vetru kiraga siddharkal, vertru kiraga siddharkal, nandhi nool 1000, nandi nool, thirumoolar andam perandam detail in tamil, vilakam in tamil, thirumoolar urai.
பல அண்டங்கள்

திருமூலர் பாடல் மற்றும் விளக்கம்


" வாயுவு மேலே மருவிற்று ஆகாசம்
காயுமோர் அண்டத்தில் கண்டகுறிப்பிது
பாயுமோர் ஆயிரத் தெட்டுக்கும் இப்படி
பாயுமோர் பிண்டம் பரிந்துநீ பார்த்திடே "

இவ்வண்டத்தின் மேல் பூமியும் பூமியின்மேல் நீரும், நீரின்மேல் அக்கினியும்,அக்கினியின்மேல் வாயுவும்,வாயுவின் மேல் ஆகாசமும் நிற்கிறது. இது ஒரு அண்டத்தை பற்றியதாகும். இதுபோல் ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்கள் உள்ளன என்று கூறுகிறார்.

நாம் வாழும் அண்டம் எங்கு உள்ளது, 1008 அண்டத்தில்?

அண்டத்தை பல சித்தர்கள் சுற்றி வந்து இருந்தாலும் தழிழ் சித்தரான திருமூலர் மட்டுமே அண்டத்தை சுற்றி வந்ததை உறுதி படுத்தும் வகையில் தனது பாடல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

திருமூலர் வேறு அண்டத்தில் வாழும் சித்தர்களிடம் நந்தி நூல் 1000 பற்றி  பேசும் உரையாடலில், நந்தி நூல் 1000  எங்கு உள்ளது என்ற அவர்களின் கேவிக்கு, திரு மூலர் அந்நூல் நமது அண்டத்தில் உள்ளது என்றும், நாம் வாழும் அண்டம் எங்க்கு உள்ளது என்பதையும் கூறியுள்ளார்,

திருமூலர் பாடல்

"பார்த்திடு என்றிறே நீர்பார்கும் நூல் எங்குண்டு
தேர்த்து மடக்குந் தச்சன பாகத்தில்
ஆர்த்திடு ஒரு நூற்றுஅறுபதாம் அண்டத்தில்
கோர்த்திடு சித்தர் குலாவிப் படிப்பபதே"

திருமூலர் இந்த அண்டம் உள்ள மடக்கிற்கு முன்பு உள்ள அடுக்கில் 160 ௦ வது அண்டத்தில் பூமியில் சித்தர்கள் குழுவாக விரும்பி படிக்கும் நூல் நந்தி நூல் 1000.

சுபம்


andam enral enna? andam vilakam, ulakam veru peryarkal, pancha boothangal, andam tamil meaning, andam makkal tv, andam, andam meaning, andam malayalam movie, andam in english, andam meaning in english, universe in tamil, vallalar andam vilakkam, sattai muni andam vilakam, neer, nerupu, kaatru, agayam, nilam, அண்டம் எப்படி இருக்கும், அண்டத்தில் உள்ள கோள்கள், அண்டம் விளக்கம், அண்டம் தெளிவுறை, சித்தர்கள் அண்ட விளக்கம்திருமூலர் விண் வெளி பயணம், திருமூலர் அண்டம் சுற்றி கதை, சித்தர்கள் அண்டம், சித்தர்கள் குளிகை, அண்டம், பேரண்டம், அண்டத்தி உள்ளதே பிண்டத்தில் உள்ளது, வேற்று கிரக சித்தர்கள், thiru moolar vin veli payanam, thirumoolar, thirumular, perandam, siddharkal kulikai, sittharkal kulaikai, vetru kiraga siddharkal, vertru kiraga siddharkal, nandhi nool 1000, nandi nool, thirumoolar andam perandam detail in tamil, vilakam in tamil, thirumoolar urai.

Read more »

செம்பை மருத்துவ பயன் - Chembai Maruthuva Payan.

செம்பை என்பது ஓர் மரவகுப்பை சேர்ந்தது ஆனால் இந்தமரம் உயர்ந்து வளர்வதில்லை செடியாகவும் இருப்பதில்லை, இந்த செம்பை மூன்று வகை உண்டு மஞ்சள் புஷ்பிக்கக் கூடிய ஒரு வகை. கருப்பு இதழின் இடையே சிவப்பு நிறத்துடனிருக்கும் பூக்களை உடையது ஒரு வகை. இருந்த போதிலும் கருஞ்செம்பை அதிக சக்தி வய்ந்தது.


karumchambai, karum champai, karum chempai, karum chambai, chempai, chambai, yellow chemapai, yellow champai, yellow chambai, karum champai maruthuva payam, chempai maruthuva kunam, gunam, cassia marginata in tamil, maruthuva payan, siddha benifits, இந்த செம்பை மூன்று வகை உண்டு மஞ்சள் புஷ்பிக்கக் கூடிய ஒரு வகை. கருப்பு இதழின் இடையே சிவப்பு நிறத்துடனிருக்கும் பூக்களை உடையது ஒரு வகை. இருந்த போதிலும் கருஞ்செம்பை அதிக சக்தி வய்ந்தது.
கருஞ்செம்பை


karumchambai, karum champai, karum chempai, karum chambai, chempai, chambai, yellow chemapai, yellow champai, yellow chambai, karum champai maruthuva payam, chempai maruthuva kunam, gunam, cassia marginata in tamil, maruthuva payan, siddha benifits, இந்த செம்பை மூன்று வகை உண்டு மஞ்சள் புஷ்பிக்கக் கூடிய ஒரு வகை. கருப்பு இதழின் இடையே சிவப்பு நிறத்துடனிருக்கும் பூக்களை உடையது ஒரு வகை. இருந்த போதிலும் கருஞ்செம்பை அதிக சக்தி வய்ந்தது.
மஞ்சள் செம்பை

இந்தச் செம்பை அகத்தியினத்தைச் சேர்ந்தது. எனவே இதன் இலைகள் அகத்தியிலையை போலவே இருக்கும் ஆனால் அளவில் சிறியதாக புளிய மரத்தின் இலையை போலவே காணப்படும்.

மருத்துவ குணங்கள்

செம்மை மரத்தின் இலை, பூ, காய், விதை வேர் எல்லாமே மருத்துவ பயன் மிக்கவை

வெட்டுகாயம்

வெட்டுகாயம் பட்ட இடத்தில் இரத்த இருந்தால் துடைத்து விட்டு, அதன் மீது கருஞ்ச்செம்மை இலையை மை போல அரைத்து புண்மீது வைத்து அழுத்து கட்டி விடவும், இந்த மருந்து புண் ஆறியபின் தானாக விழுந்துவிடும் அதுவரை நீக்க வேண்டாம் ஈரம் படாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்.

மேலும் அரையாப்பு கட்டி, தொடைவாழை கட்டி, கண்டமாலைக்கு மிகச்சிறந்த மருந்து ஆகும்.
karumchambai, karum champai, karum chempai, karum chambai, chempai, chambai, yellow chemapai, yellow champai, yellow chambai, karum champai maruthuva payam, chempai maruthuva kunam, gunam, cassia marginata in tamil, maruthuva payan, siddha benifits, 

Read more »

ஆண்கள் பயன்படுத்துவது பெண்களுக்கு பிடித்தது


ஆண்கள் அவரவர் இருக்கும் துறையை பொருத்தே அவர்கள் விரும்பும் பொருட்களும் இருக்கும். ஆண்களின் பெண் தோழியோ, காதலி அல்லது மனைவியோ, திருமண நாள், காதலர் தினம், பிறந்த நாட்கள் இது போன்ற விசேச நாட்களில் பரிசு கொடுக்க விரும்பினால் அவர்கள் இருக்கும் துறையை அறிந்து அதில் நீண்ட நாட்கள் பயன் படுத்தும்படியான பொருட்களாக வாங்கி பரிசு கொடுக்கலாம். 70% ஆண்கள் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களையே தனது அடுத்த துணையாக எண்ணுகின்றனர் காரணம் அதன் மீது கொண்ட அதீத மோகமே.

உதாரணமாக கணிணி, எலக்ட்ரானிக்ஸ், புகைப்பட துறை சார்ந்தவராக இருந்தால் அவருக்கு
             செல் போன், கேமரா, டிஜிட்டல் ரிஸ்ட் வாட்ச், ஒயர் லெஸ் வீடியோ கண் கண்ணாடி, மொபைல் USB சார்ஜ்ஜர், போர்ட்டபுல் ஹார்டிஸ்க், பெண்டிரைவ், மேலும் பல

மீயூசிக்கில் ஆர்வம் உள்ளவராக இருந்தால்
கிட்டார், கிபோர்ட், பியானோ, மவுத் ஆர்கன், கிட்டார் பிக்ஸ், மைக், புல்லாங் குழல், ஹெட் போன், வீணை, கிலாரினெட், தப்லா, ஐபோட்,

மெக்கானிக் ஆர்வம் உள்ளவராக இருந்தால்
இவர்கள் எப்போதும் அளவெடுத்து வெட்டுவதிலுல் ஒட்டுவதிலும் குறிக்கோளாகவே இருப்பார்கள்
வெர்னியர் அளவுகோல், ஸ்குருகேஜ், டூல்ஸ் பாக்ஸ், சின்ன டிரில் மெசின், பேட்டரி பவர் டிரில் மெசின், சேப்டி கிளாஸ், சேப்டி கிளவுஸ், போர்டபுல் வெல்டிங் மெசின், மெக்கானிக் பென்சில், மெக்கானிக் புராஜெக்ட்ஸ் புக்ஸ். மோக்ரோ மீட்டர் மற்றும் சைன்டிபிக் கால்குலேட்டர்.

எலக்ரானிக்ஸ் சர்வீஸ் செய்பவராக இருப்பவர்களுக்கு
மல்டிமீட்டர், சால்டிரிங், மினி ஸ்குரு டிரைவர் செட், பேட்டரி பவர் ஸ்குரு டிரைவர், மினி டிரில் மெசின், ஹீட் ஏர் கன், க்குளு கன், டீசால்டர், கட்டர், மல்டி பவர் சப்பளை டிவைஸ், எலெக்ரானிக்ஸ் புராஜெக்ட் புக்ஸ், ரெபரன்ஸ் புக்ஸ் இது போல கொடுக்கலாம் இவைகள் விலையும் குறைவாக இருக்கும்.

சிலர் எதிலும் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு
ஏதேனும் ஒரு நிறுவனத்தில் வேளைக்கு ஏற்பாடு செய்து தரலாம், நல்ல டிரஸ், வெளி உலகத்தோடு இவர்களுகு ஓர் தொடர்பை ஏற்படுத்தி தரலாம், எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஊர்சுற்றி வருபவர்களுக்கு மனி பர்ஸ், பெல்ட், வாட்ச், ஸ்பிரெ, சன் கிளாஸ், செல் போன், ஷூ, பைக், சிக்ரெட் லைட்டர், ஜெர்க்கின், ஹெட்போன், கீ சைன், சின்ன மோதிரம், பிரேஸ் லெட், சைன், தொப்பி, ஹெல்மெட்.

சிலர் எப்போதும் ரொமாட்டிகாவே இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு
ரொமாட்டிக் ஸ்டோரி புக்ஸ், ரொமாட்டிக் வால் பிக்சர்ஸ், ரொமாட்டிக் படங்கள், ரொமாட்டிக் பாடல்கள் கொடுக்கலாம் இவர்களிடம் எச்சரிக்கை தேவை.

இதுபோல் அவரவர் விருப்பம், தொழில் இவைகளை அறிந்து பரிசு தவருவது சிறந்தது இவ்வாறு கொக்கப்படும் பொருட்கள் பாது காப்பாகவும் அதிக பயன் உள்ளதாகவும் இருக்கும் மேலும் அந்த பொருட்களை பயன்படுத்தும் போது உங்களின் நினைவும் நிலைத்து நிற்க்கும்.

தேவையற்ற பொழுது போக்கில் பணத்தை செலவழித்து வீணாக்க வேண்டாம் அதனால் எந்த பயனும் பின்னாட்களில் கிடைக்க போதுவது கிடையாது, ஒவ்வொரு ரூபாயும் உங்களில் யாரோ ஒருவருடைய கடின உழைப்பு என்பதை மறவாதீர்கள்.

உங்கள் துணையின் ஒவ்வொரு சிறப்பான கொண்டாட்ட நாட்களில் ஒரு மரக்கன்றை நட்டுவாருங்கள் பரிசு கொடுப்பரான நீங்களும், உங்களின் இனிய பரிசினை பெரும் துணை அல்லது நண்பரும் சேர்ந்து உங்களின் வருங்கால சந்ததினருக்கு தரும் உலகில், விலை மதிக்க முடியாத பரிசு ஆகும்

keywords :aangal virumbum pengal, aangal virumbum porutkal aankal virumbum pengal, aangal virumbum porutkal, poruk, aangal payan paduthum porutkal pengal virumpum portkal, aangal payna paduthuvathu pengal payan paduthuvathu, aangalai kavarum parisu, aangalukku pirantha naal parisu kodukka ethai vangalam, kaathalar parsu for gens, lovers day parisu for gens in tamil, thirumana naal parisu, aangalukku kathal parisu, pengalukku kathal parisu, aangalai mayakkum parisu, aangal electronics thinks gift, pengal birthday gift, aangal birthday gift, pirtday, parthday gift, barthday gift, kift, DOB enraal enna. kaathal, kathalai marai mugamaga solla parisu.காதல் பரிசு, காதலை மறைமுக மாக சொல்லுவது எப்படி, காதலர் தின கிப்ட் பொருட்கள், திருமண வாழ்த்து பரிசு, நினைவு பரிசுகள், உடல் உறவு கதை புத்தகம், நல்ல பரிசை வாங்குது எப்படி, பரிசுகள் கொ டுக்க வேண்டிய நாள் நேரம் கிழமை தினம். கதலனுக்கு முத்தம், பரிசு காதலிக்கு முத்தம் பரிசு ஆண்கள் பயன்படுத்துவது பெண்களுக்கு பிடித்தது.
Read more »

நோய் தீர்க்கும் பழனி முருகன் அபிசேக பால் - Noi kunamakum palani murugan abisega paal

நோய் குணமாக்கும் பழநி முருகன் 


பழநி முருகன் கோவிலில் முருகனுக்கு செய்யப்படும் அபிசேகங்களில் பால் அபிசேகமும் ஒன்று, அபிசேகம் செய்த பாலை பக்தர்களுக்கு முருகனின் பிரசாதமாக கொடுக்கப்படுகிறது. பாலை குடிப்பதனால் என்ன பலன், முருகனின் அருள்கிடைக்குமா என்ற சந்தேகம் இந்த நவ நாகரிக கால மக்களுக்கு வருகிறது, சிலர் அலட்சியம் செய்வதும் உண்டு. இதைப்பற்றி விரிவாக காண்போம்.
அபிசேக பால் 

பழநி முருகன் கோவிலில் உள்ள முருகன் சிலை நவபாஷாணத்தில் செய்யப்பட்டது இச்சிலைக்கு  அபிசேகம் செய்த பாலை குடிப்பதனால் 100% உண்மையான நல்ல பலன் உண்டு இதனால் மனித இனத்திற்க்கு உண்டாகும் 4448 நோய்களும் குணமாகும் என்று மருத்துவ குறிப்புகள் கூறுகின்றன.

நவபாஷாண சிலை வடித்த போகர் சித்தர்

போகர் மனித இனத்தை காப்பதிலும், இறப்பில்லாமல் வாழவைப்பதில் அதிக ஆர்வத்துடன் பல மருந்துகளையும் காய கல்பங்களையும் செய்தார். இறுதியாக இறந்தவர்களை எழுப்பும் சஞ்சீவினி மூலிகையும் மந்திரத்தை கடும் தவத்தினால் கற்று ஆனந்த கூத்தாட்டம் போட்டு முடிவில் மூத்த முனிவரிகளின் தவத்திற்க்கு இடையூறு ஏற்ப்பட்டத்தால் சாபத்திற்க்கு ஆளாகி கற்ற மந்திரத்திம் பயன்படாது போனது. பின் மோரு மலையில் இருந்து பொதிகை மலைக்கு வந்து தியானத்தில் ஆழ்ந்த போகருக்கு அன்னை உமையவள் காட்ச்சி தந்து போக உலக உயிர்களை காப்பதும் அழிப்பதும் எனது பணி நீ பழனிக்கு சென்று எனது மகன் முருகன் வழிபடு என்று கூறி மறைந்தார். 

பழநி முருகன் நவபாஷாண சிலை செய்தல்

போகர் பழநீ மலைக்கு வந்து கடும் தவம் செய்ய சுவாமி முருகன், போகர் முன் தோன்றி போகரே நீர் எனக்கு நவபாஷாண சிலை செய்து மக்களின் வழிபாட்டுக்கு ஏற்ப்படுசெய் என்று கூறி, அதற்காண வழிமுறைகளை பற்றி கூறி மறைந்து சென்றார். இதனால் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியில் இருந்த போகர் நவபாஷாண சிலையை வடிவமைத்தில் ஆர்வகமாக செயல்பட்டார்

போகர் மற்றும் அவருடன் அந்த காலகட்டங்களில் வாழ்ந்த சித்தர்கள் சேர்ந்து போகர் சொல்படி 400 மூலிகைகளை கொண்டு மூலிகைகளுக்கு புகழ் பெற்ற இடமான சதுரகிரி மலையில் 9 விதமான நவபாஷாணங்களை செய்து அதன் விஷத்தன்மையை நீக்கி பழநி முருகன் நவபாஷாண சிலையை வடிவமைத்துள்ளனர். நவ என்றால் 9 என்று பொருள், பாஷாணம் என்றால் மருத்துவ குறிப்பின்படி விஷத்தன்மை வாய்ந்த பொருள் என்று பொருள், ஒன்பது பாஷாணங்களின் கூட்டு பெயரே நவபாஷாணமாகும் இதனை கொண்டு பழனி முருகனின் சிலை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.  

சிலை செய்ய பயன் படுத்தப்பட்ட பாஷாணங்கள்

 1. கொளரிப் பாஷாணம்
 2. கெந்தகப் பாஷாணம்
 3. சீலைப் பாஷாணம்
 4. வீரப் பாஷாணம்
 5. கச்சாலப் பாஷாணம்
 6. வெள்ளைப் பாஷாணம்
 7. தொட்டிப் பாஷாணம்
 8. சூதப் பாஷாணம்
 9. சங்குப் பாஷாணம்
மேற்க்கூறிய ஒன்பது பாஷாணங்களை கொண்டு பழனி முருகன் நவபாஷாண சிலையை செய்துள்ளார்கள், இச் சிலையை செய்து முடிக்க போகர் எடுத்து கொண்ட காலம் ஒன்பது ஆண்டுகள். இந்த காலகட்டத்தில் இயற்க்கையும் தனது சீற்றத்தை குறைத்துக் கொண்டு சித்தர்களுக்கு உதவியதாக குறிப்பிடுகின்றனர்

சிலை செய்தபின் முருகப் பெருமான் அருளியபடி பிரதிஷ்டை செய்து அபிஷேகமும் பூஜையும் செய்து வந்துள்ளனர், அந்த அபிஷேக பிரசதத்தை சாப்பிட்ட பக்தர்கள் நோய் நீங்கி, சுகவாழ்வு வாழ்ந்தனர் அதன் பின் சீனா சென்று வந்த போகர் சிலகாலம் பழனியில் வாழ்ந்து சாமதியடைந்தர் அவரது சமாதி பழநீ ஆண்டவர் ஆலயத்தின் உட்பிரகாரத்தின் தென் மேற்க்கு பகுதியில் உள்ளது.

சுவாமி சிலை அமைப்பு

சுவாமி தண்டாயுதபானி சிலையின் முகம் பெண் வடிவமுடையது தலைபகுதி முடிவடிவம் பின் புற கொண்டையும் மற்றும் அழங்கார அணிகலன்களுடன் கொண்டுள்ளது. காதில் மகர குண்டலமும் அமைந்துள்ளது. மார்பு ஆண்வடிவம் நெஞ்சியில் குழியும் கொங்கையில்ல தன்மையும் அணிகலன் ஆழங்கார வடிவமும், எந்த குறியும் இல்லாத நிலையில் சிலை அமைந்துள்ளது. மேல் இருந்து கீழே வர வர குறுகிய நிலையில் வலது கையில் தண்டும், இடது கை இடுப்பிலும் கொண்டும் குன்றின் மேல் நிற்க்கும் பாதமில்லா அமைப்பில் சிலை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது. 

நவபாஷாணத்தில் செய்யப்பட்ட முருகன் சிலையின் பலன்.

ஒன்பது பாஷாணங்களில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நவகிரங்களை குறிக்கின்றன ஆகையால் நவகிரக தோஷம் உள்ளவர்கள் பழனி சென்று வர தோஷம் நீங்கி நிம்மதி பெற்று வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.

அபிஷேம் செய்யும் போது சிலை மீது பால், பன்னீர், சந்தம், எண்ணெய் அனைத்தும் மருத்துவ சக்திவாய்ந்தவையாக மாறிவிடுகின்றன இதை சாப்பிடுவதால் அல்லது மேலே பூசுவதினால் உடலில் தேன்றும் 4448 நோய்கள் குணமாகின்றன. 

இரவில் பழநி முருகன் சிலை அதிக வெப்பமடைவதால் முருகன் மீது சந்தனம் பூசப்படுகிறது காலையில் சந்தனம் நிறம் மாறி அதி அற்ப்புத நோய் தீர்க்கும் மருந்தாக சந்தனம் மாறி இருக்கும்.

தொடர்ச்சியாக அபிஷேகம் தொடர்ச்சியாக நடை பெறுவதால் சுவாமி சிலையில் இருந்து மதுரமான மனம் வீசி கொண்டே இருக்கும் இதனால் சிலையை நேரடியாக தரிசிக்கும் போது நோய்கள் நீங்கும் என பக்தர்கள் நம்புகின்றனர்.

பழநி மலை ஏறி சுவாமியை தரிசித்தால் சுவாசமும், மனமும் ஒரு நிலை பட்டு சுவாமியை ஒரு வினாடி பார்த்தவுடன் மதுரமான மருத்து சக்தியினால் ஆத்ம பீடம் என்ற புருவ மத்தியில் உணர்வு தூண்டப்பட்டு இரத்தம் சுத்தியாகிறது இதனால் ஜீவ காந்தம் என்ற ஒரு வகை சக்தி ஏற்ப்பட்டு நோய்கள் நீங்கி நீண்ட ஆயிலுடன் வாழ வழி வகுக்கிறது.மேற்கூறிய தகவல் குறித்து போகர் நூல்களில் குறிப்பு உள்ளது.
keywords
palani murugan temple, palani temple history, palani temple darshan palani temple alangaram, palani temple images, age of palani murugan temple, palani temple path, palani navapashanam, palani temple steps count, palani murugan raja alankaram photos, lord murugan history in tamil language, history of palani murugan temple in tamil, thiruchendur murugan temple history in tamil, palani murugan temple,palani murugan temple photos, palani murugan original statue, palani murugan statue secret navapashanam secrets, palani murugan original, statue palani murugan idol mystery,navapashanam meaning in tamil, navapashanam details in tamil, navapashanam ingredients palani murugan original photos, navapashanam ingredients, tamil language, bogar, pogar, bokar, pokar, bohar, pohar, nava pasana silai, navapasanam eppadi irukum. bogar navapasana silaiyai engu seithar, 18 siddharkal, abhisega paal palagal, பழனி முருகன் ராஜ அலங்காரம், பழனி முருகன் அலங்காரம் நேரம், பழனி முருகன் அலங்காரங்கள், முருகன் கோவில் சரித்திரம், பழனி முருகன் படம், பழனி முருகன் சிலை ரகசியம், பழனி முருகன் அலங்கார நேரம், நவபாஷாண சிலைகள், நவபாஷாணம் செய்முறை நவபாஷாணம் என்றால் என்ன, பழனி முருகன் சிலை, 64 பாஷாணம், பழனி முருகன் சிலை ரகசியம், நவபாஷாண லிங்கம், பூம்பாறை குழந்தை வேலப்பர் கோயில், நவபாசானம், மருத்துவ பலன், குணம், பயன்கள், போகர் வாழ்ந்த காலம், பழனி முருகன் சிலை செய்த சித்தர்கள் யார்significance of abhishekam, how to perform abhishekam at home,science behind abhishekam,abhishekam in tamil,abhishekam items for lord ganesha, abhishekam meaning in malayalam, abhishekam items for amman, milk abhishekam

Read more »

பித்த ஆண்குறி நோய் - piththam aankuri noi

பித்த ஆண்குறி நோய்.


 பித்த ஆண்குறி நோய் அடையாளம் :


1.ஆண்குறி சிவந்து காணும்.

2.குறி வீக்கத்துடன்,கடுப்பு,காய்ச்சல் தோன்றும்.

3.உடலுறவில் மிகுந்த ஆசை எழும்.

4.இந்நோய் மாறுவது கடினம். மருந்துகள் செய்து கொடுத்தாலும் இந்த  நோய் தீருவது கடினம்.சில் விஷம் போல் உடலில் உணர்வு தோன்றும்.

பித்த ஆண்குறி நோய்க்கு மருந்து


வீரம், பூரம், கெந்தி, ரச செந்தூரம் இவைகளை வெற்றிலை சாற்றில் அரைத்த குளிகையை 10 to 20 நாட்கள் சாப்பிட தீரும். இம்மருந்தை மருத்துவ்ரகள் ஆலோசனை இன்றி சாப்பிட கூடாது.
kewords. piththam  aankuri noigal, aankuri vali, aankuri noigal sidhamarundhuvam, gonorrhea treatment in tamil, gonorrhea in tmail, aankuri thuvaram adaipu, erichal, kuru kurupu, azhal, veppam, aankuri koppulam, udal azhaku kettu pothal. aripu, penis itching treatment in tamil, burning pennis treatment in tamil, soreness pennis treatment in tamil herbals. ஆண் குறி அரிப்பு, ஆண்குறி குருகுருப்பு, ஆண்குறி சூடு, ஆண் குறி அழகு, ஆண் அழகு கெடுதல்

Read more »

வாத ஆண்குறி நோய் -Vadha aankuri noi

வாத ஆண்குறி நோய்


 நோய் அடையாளம்:


1.ஆண்குறி துவாரம் அடைபட்டு, பலவிதமான வேதனைகள் உண்டாகும்.

2.அரிப்பு,

3.எரிச்சல்,

4.குருகுருப்பு,

5.அழல் (வெப்பம் ),முதலியன தோன்றும்.

6.பருப் போன்று கட்டிகள் உண்டாகும்.

7.விஷக்கடியால் ஏற்பட்ட நோய் போன்று தோன்றும்.

8.உடல் அழகுக் கெட்டு தேகம் நலிந்து மெலிந்துவிடும்.

வாத ஆண்குறி நோய் குணமாக மருத்துவம்


சித்த மருத்துவர்களிடம் கிடைக்கும் கற்பூர குழம்பு 3 நாள் சாப்பிட தீரும்.
kewords. aankuri noigal, aankuri vali, aankuri noigal sidhamarundhu, gonorrhea treatment in tamil, gonorrhea in tmail, aankuri thuvaram adaipu, erichal, kuru kurupu, azhal, veppam, aankuri koppulam, udal azhaku kettu pothal. aripu, penis itching treatment in tamil, burning pennis treatment in tamil, soreness pennis treatment in tamil herbals. ஆண் குறி அரிப்பு, ஆண்குறி குருகுருப்பு, ஆண்குறி சூடு, ஆண் குறி அழகு, ஆண் அழகு கெடுதல்

Read more »

பாவம் போக்கும் ராசிபுரம் கைலாசநாதர் கோவில் - Rasipuram kailasanathar temple

 ராசிபுரம் கைலாசநாதர் கோவில் சிறப்பு


நாமக்கல் மாவட்டத்திற்க்கு உட்பட்ட இராசிபுரத்தில் பழைய பேருந்து நிறுதத்திற்க்கு அருகில் கைலாசநாதர் கோவில் உள்ளது. இக்கோவில் 500 ஆண்டுக்கு மேல் பழமையான புகழ்பெற்ற சக்திவாய்ந்த கோவில்களில் ஒன்று.

ராசிபுரம் பரிகார தலங்கள், வல்வில் ஓரியின் கோவில், இராசிபுரம் சிறப்பு, ராசிபுரம் நெய், ராசிபுரம் புகை படங்கள், ராசிபுரத்தில் உள்ள கோவில்கள், ராசிபுரம் சிவன் கோவில், பழங்கால கோவில்கள், சக்திவாய்ந்த கோவில்கள், 1000 வருடங்கள் பழமையான கோவில்கள், ராசிபுரம் கைலாசந்தர் கோவில் புகைப் படங்கள், சிவன் படம், பாவத்தை எப்படி போக்குவது, பவாம் போக்கும் மந்திரம், rasipuram pharikara thalangal, valvil ori kovil rasipuram sirappu, rasipuram nei, rasipuram images, rasipuram kovilkal, rasipuram sivan temple kovil, palankala kovil kal, sakthi vaintha kovilkal, 1000 palaimaiyana kovil, rasipuram kailashanathar kovil pukai padam, sivan padam, pavathai eppadi pokuvathu, phavam pokum manthiram, phavam poga, bavam poga, bhavam poga, neenga, temple of valvil ori, rasipuram special, rasipuram gee, rasipuram images, rasipuram temples, rasipuram sivan temple, very old temple, powerful lord siva temple, rasipuram kailasanathar temple image, lord sivan or siva temple, how to overcome sin, how to find power full temple in taminadu.
 ராசிபுரம் கைலாசநாதர் கோவில் 

ராசிபுரம் கைலாசநாதர் கோவிலுக்கு சென்று சிவபெருமானை மனம் உருகவேண்டினால் இப்பிறவியில் தெரியாமல், அறியாமல் உயிர்களை வதைத்த பாவம் போக்கும் திருதலமாக திகழ்கிறது.

இக்கோவிலில் திருமண தினமான முகூர்த்த நாட்களில் அதிக படியான திருமணங்கள் நடை பெறுகிறது. ஜோதிடதில் திருமண பொருத்தம் பெருந்தாத  திருமண ஜோடிகளுக்கு ராசிபுரம் கைலாசநாதர் முன்னிலையில் திருமணம் நடை பெறுவதால் அவர்களின் பாவ தோஷம் நீங்கி நல்வாழ்வு வாழ்வார்கள் என்ற உறுதியான நம்பிக்கை பக்தர்களிடையே உள்ளது.


ராசிபுரம் கைலாசநாதர் கோவில் வரலாறு


சேந்தமங்கலம், கொல்லி மலையையும், அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதியையும் வல்வில் ஓரி என்ற குறு நில மன்னன் ஆண்டு வந்தார். அறிவிலும், செல்வத்திலும், ஈகைக் குணத்திலும் சிறந்து விளங்கிய வள்ளல் பலருள் ஓரியும் ஒருவர். வல்வில் ஓரி ஈகையில் சிறந்து விளங்கியது போலவே வீரத்திலும் சிறந்து விளங்கினான்ர். அது மட்டும் இல்லாமல் சிறந்த சிவபக்தன் ஆவார். 

ஒரு சமயம் ஓரி வேட்டைக்குச் சென்றார், அச்சமயத்தில் சிவ பெருமான் ஓரி தன் மீது கொண்ட பக்தியினால் அவருக்கு அருள் புரிய பன்றி வடிவில் வந்தார். இதனை அறியாத ஓரி அம்பு எய்து பன்றியை கொன்றார். அருகில் சென்று பார்த்த போது பன்றி விழுந்த இடத்தில் இரத்தம் வழிந்த நிலையில் சிவலிங்கம் சிலையாக இருந்ததை பார்த்த மன்னன் மனம் வருந்தி கண்ணீர் விட்டார்.

தான் செய்த தவறை மன்னிக்கும் படி சிவனிடம் வேண்டினார் அப்போது சிவன் வல்வில் ஓரி மன்னனுக்கு காட்சி தந்து அருள் புரிந்தார் பின் அவ்விடத்தில் வல்வில் ஓரி  சிவனுக்கு கோவில் கட்டி கைலாசநாதர் என்று பெயர் சூட்டினார் அதுவே இராசிபுரம் கைலாசநாதர் கோவில் ஆகும். இதன் அடையாலமாகவே வல்வில் ஓரியின் சிலை கைலாசநாதர் கோவிலில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இராசிபுரம் கைலாச நாதர் கோவிலுக்கு சென்று இப்பிறவியில் நாம் அறிந்தோ, அறியாமலோ உயிரினங்களுக்கு செய்த பாவங்களை போக்கிகொள்வோம் நன்றி.
ராசிபுரம் பரிகார தலங்கள், வல்வில் ஓரியின் கோவில், இராசிபுரம் சிறப்பு, ராசிபுரம் நெய், ராசிபுரம் புகை படங்கள், ராசிபுரத்தில் உள்ள கோவில்கள், ராசிபுரம் சிவன் கோவில், பழங்கால கோவில்கள், சக்திவாய்ந்த கோவில்கள், 1000 வருடங்கள் பழமையான கோவில்கள், ராசிபுரம் கைலாசந்தர் கோவில் புகைப் படங்கள், சிவன் படம், பாவத்தை எப்படி போக்குவது, பவாம் போக்கும் மந்திரம், rasipuram pharikara thalangal, valvil ori kovil rasipuram sirappu, rasipuram nei, rasipuram images, rasipuram kovilkal, rasipuram sivan temple kovil, palankala kovilkal, sakthi vaintha kovilkal, 1000 palaimaiyana kovil, rasipuram kailashanathar kovil pukai padam, sivan padam, pavathai eppadi pokuvathu, phavam pokum manthiram, phavam poga, bavam poga, bhavam poga, neenga, temple of valvil ori, rasipuram special, rasipuram gee, rasipuram images, rasipuram temples, rasipuram sivan temple, very old temple, powerful lord siva temple, rasipuram kailasanathar temple image, lord sivan or siva temple, how to overcome sin, how to find power full temple in taminadu.

 ராசிபுரம் பரிகார தலங்கள், வல்வில் ஓரியின் கோவில், இராசிபுரம் சிறப்பு, ராசிபுரம் நெய், ராசிபுரம் புகை படங்கள், ராசிபுரத்தில் உள்ள கோவில்கள், ராசிபுரம் சிவன் கோவில், பழங்கால கோவில்கள், சக்திவாய்ந்த கோவில்கள், 1000 வருடங்கள் பழமையான கோவில்கள், ராசிபுரம் கைலாசந்தர் கோவில் புகைப் படங்கள், சிவன் படம், பாவத்தை எப்படி போக்குவது, பவாம் போக்கும் மந்திரம், rasipuram pharikara thalangal, valvil ori kovil rasipuram sirappu, rasipuram nei, rasipuram images, rasipuram kovilkal, rasipuram sivan temple kovil, palankala kovilkal, sakthi vaintha kovilkal, 1000 palaimaiyana kovil, rasipuram kailashanathar kovil pukai padam, sivan padam, pavathai eppadi pokuvathu, phavam pokum manthiram, phavam poga, bavam poga, bhavam poga, neenga, temple of valvil ori, rasipuram special, rasipuram gee, rasipuram images, rasipuram temples, rasipuram sivan temple, very old temple, powerful lord siva temple, rasipuram kailasanathar temple image, lord sivan or siva temple, how to overcome sin, how to find power full temple in taminadu. ராசிபுரம் கைலாசநாதர் கோவில் வரைபடம் செல்லும் வழி தடம், rasipuram root map, rasipuram kailasanathar kovil rout map
ராசிபுரம் கைலாசநாதர் கோவில் 

Read more »

பயம், பில்லி, சூனியத்தை விரட்டியடிக்கும் சோளிங்கர் லட்சுமி நரசிம்மர் - pilli sooniyam vilaga solingar laxsumi narasimmar

 சோளிங்கர் லட்சுமி நரசிம்மர்  


sholingur temple steps, sholingur anjaneyar temple timings, sholingur temple history, sholingur anjaneyar temple steps, sholingur temple steps count, sholingur temple bus route, sholingur temple rope car, sholingur temple hotels, solingar, solingur, sholingur narasimar kovil pilli sooniyam, mai manthiram, neinga, sholingur laxsumi narasimmar temple, sholingur yoga narasimmar kovil, root, rout, map, sellum vali, paathai, anna thaanam, pirasaatham, perumaal kovil, thosam neenga, parikara thalam, parikaaram seiya,
சோளிங்கர் லட்சுமி நரசிம்மர்


          சென்னைக்கும் அரக்கோணத்திற்க்கும் அருகில் உள்ள சோளிங்கரில் எழுந்து அருள் புரிகிறார் லக்சுமி நரசிம்மர். சோளிங்கர், வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ளது.

கோவில் அமைப்பு

இக் கோவில் 108 திவ்ய வைணவ தலங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது சோளிங்கர் லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி கோயில். இம் மலைக்கு கடிகாசலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. லட்சுமி நரசிம்மர் யோக நிலையில் இருந்து பக்தர்களுக்கு அருள் தருவதால் யோக நரசிம்மர் என்றும் அழைக்கபடுகிறது.  இக்கோயில் ஓர் மலை பாறையின் மீது அமைந்துள்ளது. 1035 படிகளை கடந்து சென்று லட்சுமி நரசிம்மரை வணங்க பிறவி பாவங்கள் நீங்கி மோட்சம் கிட்டும்.

sholingur temple steps, sholingur anjaneyar temple timings, sholingur temple history, sholingur anjaneyar temple steps, sholingur temple steps count, sholingur temple bus route, sholingur temple rope car, sholingur temple hotels, solingar, solingur, sholingur narasimar kovil pilli sooniyam, mai manthiram, neinga, sholingur laxsumi narasimmar temple, sholingur yoga narasimmar kovil, root, rout, map, sellum vali, paathai, anna thaanam, pirasaatham, perumaal kovil, thosam neenga, parikara thalam, parikaaram seiya,
ஆஞ்சினேயர் 

லக்சுமி நரசிம்மர் ஆஞ்சினேயர் 

மலையின் அடிவாரத்தில் ஆஞ்சினேயர் மலை மீது சென்று லக்சுமி நரசிம்மரை வணங்க செல்லும் பக்தர்களுக்கு அருள் ஆசி வழங்குகிறார். கோவிலுக்கு செல்லும் பக்தர்கள் அனைவரும்  ஆஞ்சினேயரை வணங்கிய பின் நரசிம்மரை வணங்க செல்கின்றனர்.

sholingur temple steps, sholingur anjaneyar temple timings, sholingur temple history, sholingur anjaneyar temple steps, sholingur temple steps count, sholingur temple bus route, sholingur temple rope car, sholingur temple hotels, solingar, solingur, sholingur narasimar kovil pilli sooniyam, mai manthiram, neinga, sholingur laxsumi narasimmar temple, sholingur yoga narasimmar kovil, root, rout, map, sellum vali, paathai, anna thaanam, pirasaatham, perumaal kovil, thosam neenga, parikara thalam, parikaaram seiya,
சோளிங்கர் லட்சுமி நரசிம்மர்


 எப்பேர்ப்பட்ட பில்லி, சூனியத்தை விரட்டியடிக்கும்

விரோதிகளால் பில்லி சூனியம் செய்யப்பட்டு அதனால் பெரிதும் பாதிகப்பட்டவர்கள் சோளிங்கர் லட்சுமி நரசிம்மர் கோவிலுக்கு சென்று முதலில் புனித நீராடி பின் யோக ஆஞ்சினேயரை பயபக்தியோடு வணங்கி மலை மீது சென்று லட்சுமி நரசிம்மரை மனம் உருகி வணங்கி திருத்தலத்தில் ஒரு மணி நேரம் இருந்து எப்பேர்ப்பட்ட மந்திரவாதி செய்த மந்திரம், செய்வினை, பில்லி, சூனியம் நீங்கி போகும். இதற்க்கு ஓர் அனுபவமும் உண்டு பல மந்திர வாதிகளிடம் சென்று பல் லட்சம் செலவு செய்த்தும் நீக்க முடியாதா செய்வினையை கோவிலுக்கு சென்று வந்த சில நாட்களிலேயே நீக்கிபோனது சில வருடங்களுக்கு முன்.

செய்வினை பயம்

குடும்ப பிரச்சனைகள், தொழில் முடக்கம், எதிலும் விருப்பம் இன்மை போன்ற சூழ்நிலைகளில் யாராவது செய்வினை வைத்து இருப்பார்களோ என்று பயப்படுபவர்கள் பணம் பொருள் விரையம் செய்யாமல், செலவில்லாமல் இத்தனை சக்தி கொண்ட லட்சுமி நரசிம்மர் கோவிலுக்கு சென்று மேற் கூறிய படி வணங்கி வர யாவும் பறந்தோடும். செய்வினை உள்ளவர்கள் சோளிங்கர் லட்சுமி நரசிம்மர் கோவிலுக்கு செல்ல பல விதமான தடங்கள் ஏற்ப்படலாம், அவற்றை கடந்து சென்று வழிபட நீங்கி போகும்.

தீரும் பிரச்சனைகள்

இத்தலத்தில் உள்ள நரசிம்மரை வணங்கினால் புத்தி சுவாதீனம், பில்லி சூன்யம், ஏவல், தீராத வியாதி ஆகிய பிரச்சினைகள் தீரும். ஆண்பெண் சேராமை(தாம்பத்ய பிரச்சினை) , குழந்தையின்மை, திருமணத்தடை ஆகிய கஷ்டங்கள் தீர்வதற்காகவும் பக்தர்கள் வழிபாடு செய்து கஷ்டம் நீங்கப் பெறுகிறார்கள். இத்தலத்தில் வழிபட்டால் வியாபார நஷ்டம், பசி , மூப்புத் துன்பம் ஆகிய பிரச்னைகள் தீர்ந்து சுபிட்சம் ஏற்படுகிறது. மன நோய் உள்ளவர்கள், புத்திர பாக்கியம் வேண்டுபவர்கள், தீராத நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இங்குள்ள குளத்தில் நீராடி மலை மீதுள்ள பெருமாளையும், அருகில் உள்ள ஆஞ்சநேயரையும் வழிபாடு செய்ய வருகின்றனர்.

தானம் தர்மம்


இங்கு தானம், தர்மம் செய்வது கயையில் செய்வதற்கு சமமானது. கீழ் கோவிலில், கோவிலுக்கு வரும் பக்கதர்களுக்கு  அன்னதானம் கொடுக்கப்படுகிறது.

வேண்டுதல் மற்றும் அபிஷேகம்

கல்கண்டு படைத்தல், வெல்லம் படைத்தல், வாழைப்பழம் தருதல், வேட்டி சேலை படைத்தல், தயிர்சாதம் செய்து பிரசாதம் படைத்தல், அபிஷேக ஆராதனைகள் ஆகியவை இங்கு முக்கியமான நேர்த்திகடன்களாக பக்தர்களால் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. வெள்ளிக்கிழமை தோறும் பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கும் திருமஞ்சனம் (அபிஷேகம்) நடைபெறும்.திருமேனியில் சேர்க்கப்படும் பால், தயிர், தேன், சர்க்கரை முதலியவற்றின் கட்டிகளைப் பஞ்சாமிர்தம் என்பது வழக்கு. இதுவே பிரசாதமாக வழங்கப்படுகிறது.

ஜோதிடர்கள்

ஜோதிடதத்தையும், தேவாலயங்களின் சக்தியை நன்கு அறிந்தவர்கள்
பிரம்மதோஷம் தோசம், செய்வினை பதிப்பு உள்ளவர்களை இத் திருத்தலதிற்கு சென்றுவர அறிவுறுத்துகின்றனர். அறியாதவர்கள் தயவு செய்து செலவில்லாமல் இதுபோன்ற கோவில்களுக்கு சென்று வர அறிவுறுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

sholingur temple steps, sholingur anjaneyar temple timings, sholingur temple history, sholingur anjaneyar temple steps, sholingur temple steps count, sholingur temple bus route, sholingur temple rope car, sholingur temple hotels, solingar, solingur, sholingur narasimar kovil pilli sooniyam, mai manthiram, neinga, sholingur laxsumi narasimmar temple, sholingur yoga narasimmar kovil, root, rout, map, sellum vali, paathai, anna thaanam, pirasaatham, perumaal kovil, thosam neenga, parikara thalam, parikaaram seiya,
தக்கன் குளம் சேட்டிலைட் புகைப்படம்

sholingur temple steps, sholingur anjaneyar temple timings, sholingur temple history, sholingur anjaneyar temple steps, sholingur temple steps count, sholingur temple bus route, sholingur temple rope car, sholingur temple hotels, solingar, solingur, sholingur narasimar kovil pilli sooniyam, mai manthiram, neinga, sholingur laxsumi narasimmar temple, sholingur yoga narasimmar kovil, root, rout, map, sellum vali, paathai, anna thaanam, pirasaatham, perumaal kovil, thosam neenga, parikara thalam, parikaaram seiya,
லட்சுமி நரசிம்மர் கோவில் சேட்டிலைட் புகைப்படம்

sholingur temple steps, sholingur anjaneyar temple timings, sholingur temple history, sholingur anjaneyar temple steps, sholingur temple steps count, sholingur temple bus route, sholingur temple rope car, sholingur temple hotels, solingar, solingur, sholingur narasimar kovil pilli sooniyam, mai manthiram, neinga, sholingur laxsumi narasimmar temple, sholingur yoga narasimmar kovil, root, rout, map, sellum vali, paathai, anna thaanam, pirasaatham, perumaal kovil, thosam neenga, parikara thalam, parikaaram seiya, 

Read more »

BidVertiser