தமிழ் எண்கள் ஒன்று முதல் நூறு வரை - tamil engal 1 to 100 தமிழ் எண்கள் ஒன்று முதல் நூறு வரை - tamil engal 1 to 100 Reviewed by ஔசதம் Owshadham on 6:47:00 PM Rating: 5

யானைச் சொரி - yaanai sori

பசும் பாலில் நரிக்கொன்னையைக் கொழுந்தை கலந்து மைய அரைக்கவும். வேலைக்கு கழற்சிக்காய் பரிமாணம் ஏழு நாட்களுக்கு சப்பிட்டு வரவும். யானைச் சொரி ...
- 2:21:00 PM
யானைச் சொரி - yaanai sori யானைச் சொரி - yaanai sori Reviewed by ஔசதம் Owshadham on 2:21:00 PM Rating: 5
தங்கம் செய்வது எப்படி - Thangam seivathu eppadi தங்கம் செய்வது எப்படி - Thangam seivathu eppadi Reviewed by ஔசதம் Owshadham on 7:30:00 PM Rating: 5
சாளரம் என்றால் என்ன - Salaram Enral enna சாளரம் என்றால் என்ன - Salaram Enral enna Reviewed by ஔசதம் Owshadham on 1:49:00 PM Rating: 5
வீடு கட்ட தேவையான பொருட்கள் - veedu katta thevaiyanavai வீடு கட்ட தேவையான பொருட்கள் - veedu katta thevaiyanavai Reviewed by ஔசதம் Owshadham on 11:54:00 AM Rating: 5

வடுக பைரவர் காரிய சித்தி மந்திரம் - vaduga bairavar vasiya mai

வடுக பைரவர் காரிய சித்தி மை வடுக பைரவர் வடுக பைரவர் காரிய சித்தி மந்திரம் உச்சாடனம் செய்துமுடித்த மையை திலகமாக வைத்துக் கொண்டால் சகல...
- 2:26:00 PM
வடுக பைரவர் காரிய சித்தி மந்திரம் - vaduga bairavar vasiya mai வடுக பைரவர் காரிய சித்தி மந்திரம் - vaduga bairavar vasiya mai Reviewed by ஔசதம் Owshadham on 2:26:00 PM Rating: 5
எரிச்சல் குணமாக - Udal erichal kunamagaa எரிச்சல் குணமாக - Udal erichal kunamagaa Reviewed by ஔசதம் Owshadham on 8:49:00 AM Rating: 5

குளியல் தைலம் தயாரிப்பது எப்படி - kuliyal thailam seivathu eppadi

குளியல் தைலம் செய்வது  எப்படி வெப்பம் தனித்து உடலை குளிர வைக்கும் குளியல் தைலம் செய்வது எப்படி. தைலம் செய்ய தேவையான மூலிகைகள் ரோசன...
- 9:14:00 PM
குளியல் தைலம் தயாரிப்பது எப்படி - kuliyal thailam seivathu eppadi குளியல் தைலம் தயாரிப்பது எப்படி - kuliyal thailam seivathu eppadi Reviewed by ஔசதம் Owshadham on 9:14:00 PM Rating: 5
Powered by Blogger.