.

.

ஊட்டச்சத்து குறைபாடு நோய்கள் - vitamin deficiency in tamil

ஊட்டச்சத்து குறைப்பாட்டினால் உண்டாகும் நோய்கள்   நமது உடலின் கட்டமைப்புக்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் மிக அவசியமானது. ஊட்டச்சத்துக்கள் பெர...
Read More

நவதானியம் பெயர்கள் - Navadhaniya peyar

நவதானிய பெயர்கள் -Navadhaniya Name in Tamil and English navathaniyam, navathaniyam name list in tamil, navathaniyam in english, navathan...
Read More

வீடு வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை

மனை வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை  வாங்கு வதற்க்கு ஏற்ற வீடு அரசு மூலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மனை, வாழமாக வாழ்ந்து வேறிடம் செல்லும் க...
Read More

ஆறு சாஸ்திரங்கள் பெயர்கள் - 6 Shastras Name

ஆறு சாத்திரங்கள் - Aaru sasthira peyar வேதாந்தம்  வைசேஷிகம் பாட்டம்  ப்ரபாகரம் பூர்வ மீமாம்சை  உத்தர மீமாம்சை  வேதாந்தம் ...
Read More
lt;!-- -->